Skip to content

Lead

1. Giới thiệu

Lead là những học sinh có nhu cầu du học và trung tâm đã có thông tin nhưng chưa từng sử dụng dịch vụ của công ty hay còn gọi là khách hàng tiềm năng. Những Lead đó có khả năng mua hàng của công ty nên việc theo dõi Lead sẽ giúp gia tăng cơ hội bán hàng của công ty.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8