Skip to content

Tạo mới Lead

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo mới khách hàng tiềm năng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Lead

1. Tạo mới Lead

Vào menu Lead (1), chọn Create Lead (2) để tạo mới khách hàng tiềm năng

2. Nhập thông tin Lead

1. Thông tin chung

Lưu ý

Nhập đầy đủ thông tin chung của Lead (nếu có).

2. Chọn Student referral

Tính năng này dùng để ghi nhận học sinh giới thiệu lead cho trung tâm. Nếu không có người giới thiệu thì để trống.

Lưu ý

Nếu nhập trùng thông tin thì hệ thông sẽ thông báo.

3. Nhấn Save để lưu thông tin Lead. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel

3. Thông tin chi tiết Lead