Skip to content

Student

1. Giới thiệu

Student là khách hàng và đồng thời là những du học sinh đăng kí trường học thông qua trung tâm du học. Trung tâm theo dõi thông tin Student bao gồm các thông tin cơ bản: tên, địa chỉ, email, điện thoại... Bên cạnh đó trung tâm cũng theo dõi các khóa học, các đợt thanh toán, nhắc nhở khi đến hạn thanh toán học phí từng đợt.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8