Skip to content

Tạo Contact

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo liên hệ người thân, người giám hộ cho học sinh.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo Contact

1. Mở Màn hình Detail Student

Tìm kiếm Student, sau đó mở Student

(Tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm Student)

2. Tạo mới Contact

1. Tại khung Contact, chọn Create (1) để tạo mới Contact

2. Nhập thông tin liên hệ

Lưu ý

Nhập đầy đủ thông tin chung của Contact (nếu có).

3. Nhấn Save để lưu thông tin Contact. Trường hợp không lưu thì ấn Cancel

3. Thông tin chi tiết Contact