Skip to content

Tạo mới School

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo School mới.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước tạo School mới

1. Vào menu School/ Create School

Chọn School (1) sau đó chọn Create School (2)

2. Nhập thông tin School

Lưu ý

Nên nhập đầy đủ thông tin School nếu có.

2.1 Code (1) sẽ được chạy tự động
2.2 Nhập Name (2)
2.3 Nhập Contact number (3)

3. Nhấn Save để tạo School. Trong trường hợp không lưu thì ấn Cancel.

4.Thông tin chi tiết School