Skip to content

Chuyển Support thành Document hoặc Note

1. Giới thiệu

Sau khi tiếp nhận vấn đề của khách hàng, nhân viên có thể chuyển dữ liệu sang Document hoặc Note

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8

2. Các bước chuyển Support

1. Mở màn hình chi tiết Support

2. Chọn nút Convert (1)

3. Chọn Document hoặc Note tùy vào mục đích của nhân viên sử dụng

4. Chọn Lead hoặc Client (1) sau đó chọn Ok (2)

Sau khi chuyển đổi sẽ xuất hiện màn hình Detail Document/Detail Activity.