Skip to content

Tạo hộp thư nhận email hỗ trợ khách hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tạo hộp thư nhận email khách hàng. Tất cả các email được gửi đến hộp thư này sẽ được cập nhật lên phần mềm CRM

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tạo mới hộp thư

Chọn chức năng Administrator (1) sau đó chọn Mail box (2) trên thanh menu, chọn nút Create (3).

3. Nhập thông tin và cài đặt email

1. Nhập thông tin email

1.1 Chọn loại email là IMAP (1)
1.2 Nhập tên hộp thư hỗ trợ (2) VD: Support email
1.3 Nhập địa chỉ email (3)

2. Cài đặt chức năng gửi

Cài đặt chức năng gửi email trong Configuration. Chức năng này giúp cài đặt thông số của server email ( có được thông qua đăng ký sử dụng đối với các máy chủ gửi email )

2.1 Nhập tên đăng nhập truy cập vào máy chủ (1)
2.2 Nhập password của email (2)
2.3 Tại ô IMAP server nhập địa chỉ máy chủ (3)
2.4 Chọn vào ô checkData (4)

3. Lưu Email

Nhấn Save để lưu cài đặt.