Skip to content

--

Khách hàng

1. Giới thiệu

Khách hàng là cá nhân, đơn vị đã từng có giao dịch mua bán với công ty.
Hệ thống BEST.SYSTEMS giúp quản lý thông tin cơ bản của khách hàng gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại...
Ngoài ra phần mềm còn giúp người dùng theo dõi được tình hình hoạt động, liên hệ, báo giá, đơn hàng, hỗ trợ, tài liệu và thanh toán theo từng khách hàng trên phân hệ bán hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading