Skip to content

Tạo khách hàng mới

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo khách hàng mới.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước tạo khách hàng mới

1. Vào menu Khách hàng/ Tạo khách hàng

Chọn Khách hàng (1) sau đó chọn Tạo khách hàng (2)

2. Nhập thông tin khách hàng

Lưu ý

Nên nhập đầy đủ thông tin Khách hàng nếu có.

Lưu ý

Nếu nhập khách hàng đã tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo.

3. Nhấn lưu để tạo khách hàng. Trong trường hợp không lưu thì hủy.

4.Thông tin chi tiết khách hàng