Skip to content

Tạo mới KH tiềm năng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách bổ sung thêm thông tin khách hàng tiềm năng đã có.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước tạo KH tiềm năng mới

1. Tạo KH tiềm năng

Vào menu KH tiềm năng (1), Tạo KH tiềm năng (2)

3.Nhập thông tin KH tiềm năng

4. Nhấn Lưu để lưu khách hàng tiềm năng. Trường hợp không lưu thì ấn hủy

5. Thông tin chi tiết KH tiềm năng