Skip to content

Tạo kho hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo kho hàng mới.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước tạo kho hàng

1. Tạo kho hàng mới

Chọn chức năng QL kho (1) chọn Kho hàng (2) sau đó chọn Tạo mới (3)

2. Nhập thông tin kho hàng

2.1 Mã kho hàng (1) được chạy tự động hoặc có thể chỉnh sửa
2.2 Nhập Tên kho hàng (2)

Nhập các thông tin còn lại nếu có.

3. Nhấn Lưu để lưu kho hàng. Trường hợp không lưu thì ấn hủy

4. Thông tin kho hàng