Skip to content

Quản lý tài liệu

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo và quản lý tài liệu.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước tạo tài liệu

1. Vào menu Tài liệu/ Tạo tài liệu

Chọn chức năng Tài liệu (1) sau đó chọn Tạo tài liệu (2)

2. Nhập thông tin tài liệu

2.1 Mã tài liệu (1) được chạy tự động hoặc sửa lại
2.2 Nhập Tên tài liệu (2)
2.3 Chọn tải lên (3) để đính kèm tập tin
2.4 Chọn Loại tài liệu (4)

Nhập đầy đủ thông tin còn lại (nếu có).

3.Tải lên tập tin đính kèm


3.1 Chọn tải lên (1)
3.2 Chọn file cần tải lên (2)
3.3 Chọn open (3) để hoàn tất

4. Nhấn Lưu để lưu tài liệu. Trường hợp không lưu thì ấn hủy

5. Thông tin tài liệu

3. Tìm tài liệu

1. Mở danh sách tài liệu

Chọn chức năng Tài liệu (1) sau đó chọn Tìm tài liệu (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các tài liệu.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3) .
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

3. Mở Tài liệu

Chọn Tài liệu (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết Tài liệu

5. Tải tập tin đính kèm

5.1 Tải tài liệu cách 1

Mở danh sách tài liệu, bấm ký hiệu tải về để tải tập tin đính kèm.

5.2 Tải tài liệu cách 2

Vào màn hình thông tin chi tiết của tài liệu

Chọn vào file đính kèm cần tải về (1)