Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Global Goods

Sản phẩm thuộc Thương mại - Dịch vụ
Công ty Global Goods hoạt động về lĩnh vực mua bán hàng hóa.
CRM Best Systems giúp doanh nghiệp các tính năng sau:

 • Quản lý Khách hàng tiềm năng
 • Quản lý thông tin cơ bản
 • Quản lý mọi hoạt động liên quan đến khách hàng
 • Phân công công việc nhắc nhở khách hàng
 • Theo dõi Nguồn gốc của Khách hàng.
 • Quản lý Khách hàng
 • Quản lý thông tin cơ bản
 • Quản lý mọi hoạt động liên quan đến khách hàng
 • Phân công công việc nhắc nhở khách hàng
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý thanh toán hợp đồng
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Đặt hàng
 • Xuất hóa đơn VAT
 • In đơn hàng/ Hóa đơn/ Phiếu giao hàng
 • Quản lý trả hàng
 • Quản lý thanh toán
 • Quản lý Sản phẩm và Hàng tồn kho
 • Quản lý thông tin sản phẩm
 • Quản lý Đơn hàng/ Báo giá
 • Nhập/ Xuất/ Điều chỉnh kho
 • Quản lý nhiều kho
 • Cấu trúc giá và Khuyến mãi
 • Quản lý Giảm giá, Hoa hồng, Chiết khấu
 • Quản lý giảm giá trên đơn hàng
 • Quản lý chiết khấu thanh toán
 • Quản lý hoa hồng đại lý
 • Cấu trúc giá và Khuyến mãi
 • Email quảng cáo
 • Quản lý danh mục khách hàng
 • Gửi email quảng cáo
 • Quản lý Hợp đồng
 • Quản lý tất cả tài liệu bao gồm báo giá, hợp đồng, biên bản…
 • Xuất hợp đồng tự động
 • Nhắc nhở và email nhắc nhở thanh toán, đến hạn hợp đồng (*)
 • Quản lý Hỗ trợ khách hàng
 • Quản lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng (theo dõi và phân công)
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý toàn bộ tài liệu
 • Tạo tài liệu tự động
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý thông tin nhân viên
 • Phân công công việc
 • Báo cáo
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo hàng tồn kho
 • Báo cáo phát triển theo yêu cầu
 • Quản lý người dùng
 • Mỗi người dùng có tài khoản và mật khẩu riêng
 • Quản lý thông tin người dùng
 • Phân quyền người dùng theo tính năng
 • Phân quyền người dùng theo dữ liệu (phòng ban)
 • Số lượng người dùng

Talent

Sản phẩm thuộc ngành Trường học
 • Quản lý Sản phẩm
 • Quản lý thông tin sản phẩm.
 • Quản lý đơn hàng.

Future Study

Sản phẩm thuộc ngành Du học
 • Quản lý Khách hàng tiềm năng
 • Quản lý thông tin cơ bản.
 • Quản lý mọi hoạt động liên quan đến khách hàng.
 • Phân công công việc nhắc nhở khách hàng.
 • Theo dõi Nguồn gốc của Khách hàng.
 • Quản lý báo giá sản phầm và dịch vụ.
 • Quản lý Khách hàng
 • Quản lý thông tin cơ bản.
 • Quản lý mọi hoạt động liên quan đến khách hàng.
 • Phân công công việc nhắc nhở khách hàng.
 • Quản lý báo giá.
 • Quản lý hợp đồng.

Happy Land

Sản phẩm thuộc ngành Bất động sản
 • Quản lý Khách hàng
 • Quản lý thông tin cơ bản.
 • Quản lý mọi hoạt động liên quan đến khách hàng.
 • Phân công công việc nhắc nhở khách hàng.
 • Quản lý báo giá.
 • Quản lý hợp đồng.

Liên hệ

HD Expertise Information Technology Ltd.

Số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 12, Quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@best.systems

(028) 3602 3010    -     (028) 3820 6820

 

Nhận thông báo qua e-mail

Để cập nhật nhanh nhất những ưu đãi!